Pojemniki firmy JAKUSZ zapewniają ochronę życia ludzkiego, infrastruktury oraz środowiska naturalnego przed skutkami wybuchu.

Mobilne oraz stacjonarne magazyny zapewniają ochronę przed skutkami wybuchu takimi jak fala uderzeniowa i odłamki.

Firma JAKUSZ oferuje technologie ochrony informacji, obiektów oraz instalacji mających newralgiczne znaczenie dla wewnętrznego bezpieczeństwa kraju.

Nowoczesne technologie demilitaryzacyjne przystosowane do bezpiecznego niszczenia różnych typów amunicji, min, rakiet, amunicji specjalnej, a także ładunków improwizowanych.

Firma JAKUSZ oferuje szkolenia z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych oraz inne szkolenia specjalistyczne.

Wykonujemy szeroki zakres prac związanych z obróbką elementów metalowych.

 
Innowacje dla bezpiecznej przyszłości
drukuj
zmniejsz tekst
normalny rozmiar tekstu
powiększ tekst

Oferta szkoleniowa

Firma Jakusz oferuje szkolenia w ramach Ośrodka Szkolenia Saperów, który funkcjonuje na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.01.2009 roku w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz Zaświadczenia Nr 4321-I/1/2009 z dn. 15.07.2009 r. o wpisie do ewidencji placówek oświatowych Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

Zaplecze naukowo-techniczne:

 • doświadczona kadra wykładowców,
 • szkoleniowa baza poligonowa umożliwiająca pracę z materiałami wybuchowymi,
 • bogaty zbiór oryginalnych eksponatów (w tym część przekrojów) takich jak: miny lądowe, pociski artyleryjskie, granaty, bomby, torpedy, naboje itp., obejmujące okres od czasów napoleońskich aż po współczesne, stanowiący skuteczną pomoc w poznawaniu budowy i właściwości przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego,
 • sprzęt do detekcji, transportowania, magazynowania i neutralizacji materiałów niebezpiecznych.
Szkolenia z zakresu oczyszczania terenów
Szkolenia z zakresu oczyszczania terenów

szkolenia z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Szkolenie określa Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z dnia 25 lipca 2002 r.), kończy się egzaminem przed państwową komisją WITU (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia).

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące:

 • ogólnej wiedzy zawodowej w zakresie prac prowadzonych z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
 • znajomości przepisów regulujących zasady nabywania, przechowywania, używania, przemieszczania i transportu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
 • zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
 • zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi, mienia, środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa publicznego, związanych z posiadaniem, przechowywaniem i używaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oraz sposobów ograniczania lub eliminacji tych zagrożeń;
 • przeciwdziałania zewnętrznym zagrożeniom mogącym wystąpić podczas prowadzonych prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Szkolenia specjalistyczne
Szkolenia specjalistyczne

Skierowane do formacji bezpieczeństwa państwa w kraju i zagranicą.
Tematyka może obejmować następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo podczas prac z materiałami wybuchowymi,
 • improwizowane materiały wybuchowe,
 • śledztwo powybuchowe,
 • przeciwdziałanie terroryzmowi,

Program szkolenia może być indywidualnie dostosowany do potrzeb Klienta.

do góry
 

Zapisz się

WYŚLIJ